204/17

Zarządzenie Nr 204/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa w Sołectwie Mętna

     Na podstawie §29 ust. 5 statutu Sołectwa Mętna załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Mielnik (Dz. U. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1769) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W związku ze złożoną rezygnacją Sołtysa zarządzam przeprowadzenie w Sołectwie Mętna wyborów uzupełniających.

§ 2.  Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa odbędzie się 6 października 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w m. Mętna.

§ 3.  Treść zawiadomienia wraz z projektem porządku zebrania stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 204/17 (PDF, 194,92 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 204/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa w Sołectwie Mętna (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-09-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-09-21