208/17

Zarządzenie Nr 208/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r.  poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XX/112/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.964.864zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.366.791zł
- majątkowe w wysokości 598.073zł

Wydatki ogółem 22.102.124zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.904.009zł
- majątkowe w wysokości 4.198.115zł

§ 3. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.137.260zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 208/17 (PDF, 199,95 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 208/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-08