209/17

Zarządzenie Nr 209/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa przedszkola gminnego w Mielniku"

     Na podstawie art. 19 ust. 2 i ust. 3, art. 20 oraz art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Budowa przedszkola gminnego w Mielniku", w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Agnieszka Koc - sekretarz,
3) Ewa Klimaszewska- członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 209/17 (PDF, 184,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 209/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa przedszkola gminnego w Mielniku" (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-14