210/17

Zarządzenie Nr 210/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2018r.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r.  poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały  budżetowej  i szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu oraz  Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. projekt budżetu gminy  na  2018 rok, w formie  projektu  uchwały budżetowej Rady Gminy wraz  z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 210/17 (PDF, 1,68 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 210/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2018r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-14