211/17

Zarządzenie Nr 211/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r.  poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2018 – 2032 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 211/17 (PDF, 2,07 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 211/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-14