213/17

Zarządzenie Nr 213/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

     Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XX/112/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.917.851zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.319.778zł
- majątkowe w wysokości 598.073zł

Wydatki ogółem 22.055.111zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.856.996zł
- majątkowe w wysokości 4.198.115zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.137.260zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 213/17 (PDF, 345,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 213/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-23