217/17

Zarządzenie Nr 217/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1047; z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów stanowiących zapasy/kostka brukowa, elementy ogrodzenia oraz materiały pędne w dyspozycji OSP oraz Urzędu Gminy Mielnik według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:

1) Karol Dobrzaniecki - Przewodniczący,
2) Mirosław Kadej - Członek,
3) Zbigniew Sawczuk - Członek,
4) Anna Kiczko - Członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 29 grudnia 2017 roku na arkuszach spisowych pobranych z Referatu Finansowego Urzędu Gminy i przedłoży ją do księgowości.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i  jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 5 stycznia 2018 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 217/17 (PDF, 98,06 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 217/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-12-19