218/17

Zarządzenie Nr 218/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2016r. poz.1047; z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:

1) Anna Kiczko - Przewodniczący,
2) Mirosław Kadej - Członek,
3) Joanna Bajena - Członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 29 grudnia 2017 roku.

§ 4. Przewodniczący komisji przedstawi wynik inwentaryzacji Wójtowi Gminy do 5 stycznia 2018 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 218/17 (PDF, 98,42 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 218/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-12-21