18/19

Zarządzenie Nr 18/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mielnik

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1260 i 1669) oraz art. 68 i art.682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2018r. poz. 917, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2215, poz. 2243, poz. 2244, poz. 2245, poz. 2377, poz. 2432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 marca 2019 roku powołuję Pana Marcina Czerwińskiego na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Wójta zostanie ustalony odrębnym dokumentem.

§ 3. Z dniem powołania na stanowisko Zastępcy Wójta nawiązuje się z Panem Marcinem Czerwińskim stosunek pracy na podstawie powołania w wymiarze całego etatu. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną ustalone w odrębnym piśmie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 18/19 (PDF, 96,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-02-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-02-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-02-27