32/19

Zarządzenie Nr 32/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże  oraz  Niemirów-Gnojno

Na podstawie art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, zm. z 2018 r. poz. 1494 i poz. 1693) oraz Uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz Porozumień Międzygminnych Nr: OSO.031.4.2019 z Gminą Sarnaki z dnia 28 marca 2019 r. i OSO.031.5.2019 z Gminą Konstantynów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji promów; wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W  § 2 i § 3 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:

„3. Zwalnia się z opłaty dzieci w wieku do lat 6”.

§ 2. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 32/19 (PDF, 99,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże oraz Niemirów-Gnojno

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-04-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-05