39/19

Zarządzenie Nr 39/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 r.

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, zm. poz. 1515, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1925, poz. 2192, poz. 2429; z 2019 r., poz. 60, poz. 303, poz. 399, poz. 447 i poz. 752)
oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 887) zarządzam
co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w  Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 r. ze względu na brak ofert złożonych w  terminie.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 39/19 (PDF, 101,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-05-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-05-14