46/19

Zarządzenie Nr 46/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na stan majątkowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku następujące środki trwałe:

  1. Sieć kanalizacji sanitarnej w Osłowie,
  2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Mielniku,
  3. Sieć kanalizacji sanitarnej w Mielniku – III etap,
  4. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami,
  5. Zbiornik wyrównawczy Nr 1 przy hydroforni w Mielniku,
  6. Zbiornik wyrównawczy Nr 2 przy hydroforni w Mielniku .

§ 2. Przekazanie środków trwałych zostanie udokumentowana protokołem przekazania – odbioru PT.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 46/19 (PDF, 98,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-07-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-07-04