49/19

Zarządzenie Nr 49/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik"

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

§ 3. Do przeprowadzenia rekrutacji uczestników Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” powołuję komisję rekrutacyjną w następującym składzie:

1) Ewa Klimaszewska - koordynator projektu - przewodniczący;
2) Katarzyna Bajena - asystent koordynatora projektu - zastępca przewodniczącego;
3) Barbara Hackiewicz - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku - członek;
4) Marta Zaremba - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku - członek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam koordynatorowi projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik".

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 49/19 (PDF, 828,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik" (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-07-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-07-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-07-26