organizacje_pozarządowe

Strategia współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XV/102/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

Roczne programy współpracy

Program współpracy w roku 2021

Uchwała Nr XX/146/20 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

Program współpracy w roku 2020

Uchwała Nr XII/86/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

Program współpracy w roku 2019

Program współpracy w roku 2018

Program współpracy w roku 2012

Program współpracy w roku 2011

Uchwała Nr IV/12/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdania z realizacji programów współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2012-06-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-26