Uchwała Nr XXI/118/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 9 grudnia 2005 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik

Na podstawie art.30 ust. 6 i art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r Nr 118, poz. 1112 , Nr 137 , poz.1304 , Nr 203 , poz. 1966 , Nr 213 , poz. 2081; z 2004r Nr 96 , poz. 959, Nr 179 , poz. 1845; z 2005r Nr 10 , poz.71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 , Nr 181 , poz. 1526 ) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik , stanowiący następujące załączniki :

1) Załącznik Nr 1 - Dodatek motywacyjny ,

2) Załącznik Nr 2 - Dodatek funkcyjny ,

3) Załącznik Nr 3 - Dodatek za warunki pracy ,

4) Załącznik Nr 4 - Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ,

5) Załącznik Nr 5 - Dodatek mieszkaniowy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2006r do dnia 31 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-17