8/19

Zarządzenie Nr 8/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395,  zm. poz. 398, poz. 650, poz. 62, poz. 398, poz. 1629, poz. 2212, z 2019r. poz. 2244), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 z 2019r. poz. 2500) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669 z 2019r. poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedury stosowania mechanizmu podzielonej płatności za faktury z wykazaną kwotą VAT dla Gminy Mielnik oraz jej jednostek organizacyjnych dla wszystkich posiadanych rachunków rozliczeniowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2019r.

§ 2. Wprowadzam „Procedury podzielonej płatności w podatku od towarów i usług” do stosowania, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących przelewy za faktury wystawiane na rzecz jednostki samorządu terytorialnego do stosowania niniejszych procedur wraz z wyjaśnieniami.

§ 4. Zobowiązuję wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych do wdrożenia „Procedur podzielonej płatności w podatku od towarów i usług wraz z wyjaśnieniami” w kierowanej jednostce organizacyjnej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

Wójt

Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 8/19 (PDF, 397,22 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-04