Ogłoszenie dot. przetargu na "Sprzedaż 163 sztuk drzew na pniu z pasa drogi gminnej Sutno-Mętna nr 109599 B, dz. nr 732/1 obręb Mętna w Gminie Mielnik" (znak sprawy: I-GK-D.7002.3.2014.RD)
termin składania ofert: 23.06.2014r. do godz. 12:00
treść ogłoszenia
- Dokumentacja przetargowa: pdf
- Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.06.2014r.  godz. 12:15
 


Ogłoszenie dot. przetargu na "Sprzedaż drewna opałowego z dz. nr 5195/50 i 5196/70 w Mielniku" (znak sprawy: I-GK-D.7011.3.2012.RD)
termin składania ofert: 30.01.2014r. do godz. 11:00
treść ogłoszenia
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: pdf, doc
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy: pdf, doc
- Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 30.01.2014r.  godz. 11:15


Ogłoszenie dot. przetargu na "Sprzedaż 11 szt. drzew na pniu z pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku" - będących własnością Gminy Mielnik (znak sprawy: I-GK-D.7226.16.2013.RD)
termin składania ofert: 13.12.2013r. do godz. 11:00
treść ogłoszenia
- Instrukcja dla oferentów: pdf
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: pdf
- Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu i realizacji zamówienia: pdf
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy: pdf
- Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 13.12.2013r.  godz. 11:15
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.12.2013r.


Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-06-23

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-11-29