OFERTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

(dotacje poza konkursem)

 


ROK 2015

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja jubileuszu 15-lecia działalności Mielnickiego Klubu Sportowego „MIELNIK”. (data publikacji: 10.07.2015r.)
- treść ogłoszenia (PDF)
- treść oferty (PDF)
 


ROK 2010

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Organizacja jubileuszu 10-lecia dzaiłalności MKS "Mielnik" - w okresie od 13.10.2010 do 15.12.2010  składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) [treść oferty]

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Udział w rozgrywkach B Klasy drużyny  MKS II "Mielnik" - w okresie od 13.10.2010 do 15.12.2010 składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) [treść oferty]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-10-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-10-08